Back to videos

Kamrooz Aram on Tamasha

BBC Farsi

Katayoun Vaziri talks to Kamrooz Aram about his practice ( Video in both Farsi & English)